Personální zabezpečení studijního programu Fyzická geografie

Oborová rada

Předseda

Interní členové

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů