Personální zabezpečení studijního programu Physical Geography

Oborová rada

Předseda

Interní členové

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů