Personální zabezpečení studijního programu Genomika a proteomika