Personální zabezpečení studijního programu Genomics and Proteomics