Personální zabezpečení studijního programu Cartography, geoinformatics and remote sensing

Oborová rada

Předseda

Interní členové

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů