Personální zabezpečení studijního programu Social Geography and Regional Development

Oborová rada

Předseda

Interní členové

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů