Personální zabezpečení studijního programu Životní prostředí a zdraví

Programová rada

Předsedkyně

Interní členové

Externí členové

Členové z řad studentů