Oborová rada Přírodovědecké fakulty

pro program Fyzika (čtyřleté)

Externí členové