Personální zabezpečení studijního programu Geografie a kartografie

Programová rada

Předseda

Interní členové

Externí členové

Členové z řad studentů