Personální zabezpečení studijního programu Fyzická geografie

Programová rada

Předseda

Interní členové

Externí členové

Členové z řad studentů