Akademické senáty fakult MU

Odkazy na stránky akademických senátů fakult MU, kde najdete jejich složení, odkazy na zápisy z jejich zasedání (u těch zápisů, které jsou ze stránek fakultních AS "hůře viditelné" připojujeme přímý odkaz zde) a další informace o jejich činnosti: