Období 2012–2014

Členové AS MU jsou voleni (na období tří let) zvlášť z řad akademických pracovníků (zaměstnanců) a z řad studentů.
Níže jsou uvedeny protokoly volebních komisí jednotlivých fakult o volbách do AS MU.

Volby pro funkční období 20122014: