Období 2015–2017

Členové AS MU jsou voleni (na období tří let) zvlášť z řad akademických pracovníků (zaměstnanců) a z řad studentů.

Zápisy z jednání volební a mandátové komise AS MU o průběhu voleb (projednání stížností na volby a vyhlášení zvolených kandidátů a náhradníků):

Volby pro funkční období 20152017 (protokoly generované z IS MU):