Období 2021–2023

Členové AS MU jsou voleni na období tří let zvlášť z řad akademických pracovníků (zaměstnanců) a z řad studentů.

Vyhlášení voleb do AS MU pro funkční období 2021-2023

Předseda AS MU vyhlásil v souladu s čl. 6 Volebního řádu AS MU volby do Akademického senátu MU pro funkční období 2021-2023.

Volby probíhají v aplikaci E-volby v IS MU a řídí se následujícím harmonogramem:

  • 1.–30. října 2020: termín podávání oznámení kandidatur
  • 2.–3. listopadu 2020: termín zveřejnění kandidátů v jednotlivých volebních obvodech
  • 23.–30. listopadu 2020: termín konání hlasování

Komunikace s Volební a mandátovou komisí AS MU (včetně oznamování kandidatur) má být směřována výhradně na adresu "asmu.vmk@muni.cz" a to z IS MU (prostřednictvím aplikace "Pošta IS" v autentizované části IS MU).

Podrobnější informace jsou k dispozici v aplikaci E-volby v IS MU na adrese https://is.muni.cz/auth/volba/26364.