Obvodní volební komise

Seznam trvalých Obvodních volebních komisí pro volby do AS MU


Fakulta informatiky

doc. RNDr. Vlastislav Dohnal, Ph.D., (předseda), dohnal@fi.muni.cz
doc. RNDr. Jan Strejček, Ph.D., strejcek@mail.muni.cz
RNDr. Vladimír Štill, xstill@mail.muni.cz

Filozofická fakulta
Mgr. Olga Navrátilová, Ph.D., (předsedkyně), 109306@mail.muni.cz
Mgr. Stanislav Bárta, Ph.D., 39749@mail.muni.cz
Bc. Michaela Faltýnková, 425857@mail.muni.cz

Fakulta sportovních studií
Mgr. Alena Skotáková, Ph.D., (předsedkyně), alena.skotakova@email.cz
Mgr. Eva Valkounová, Ph.D., valkounova@fsps.muni.cz
Mgr. Dominik Bokůvka, 380710@mail.muni.cz

Přírodovědecká fakulta
doc. RNDr. Pavel Hyršl, Ph.D., (předseda), hyrsl@sci.muni.cz
Mgr. Ondřej Caha, Ph.D., caha@physics.muni.cz
Mgr. Petra Fišerová, 380302@mail.muni.cz
doc. Mgr. Jan Lochman, Ph.D., Jlochman@seznam.cz
Mgr. Helena Peschelová, helenapeschelova@mail.muni.cz

Ekonomicko-správní fakulta
Ing. Klára Kašparová, Ph.D., (předsedkyně), 16090@mail.muni.cz
Ing. Eva Hýblová, Ph.D., hyblova@econ.muni.cz
Mgr. Tadeáš Pala, 415056@mail.muni.cz
Ing. Michal Struk, Ph.D., struk@mail.muni.cz

Pedagogická fakulta
Ing. Zdeněk Hodis, Ph.D., (předseda), hodis@mail.muni.cz
PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D., fialova@ped.muni.cz
PhDr. Erika Vonková, 1635@mail.muni.cz
Mgr. Radka Machálková, 425890@mail.muni.cz
Aneta Komendová, 447882@mail.muni.cz

Právnická fakulta
JUDr. Tereza Kyselovská, Ph.D., (předsedkyně), tereza.kyselovska@law.muni.cz
JUDr. Ladislav Vyhnánek, Ph.D., LL.M., Ladislav.Vyhnanek@law.muni.cz
JUDr. Bc. Markéta Štěpaníková, Ph.D., 210387@mail.muni.cz
Mgr. Ondřej Benc, 407802@mail.muni.cz
Eva Moravcová, 445911@mail.muni.cz
Ondřej Lipka, ondra.lipka@mail.muni.cz

Lékařská fakulta
Laura Kvasnicová (předsedkyně), 416813@mail.muni.cz
Čeněk Černoch, 446239@mail.muni.cz
David Havelka, 447007@mail.muni.cz
Mgr. Bc. Michal Koščík, Ph.D., 76882@mail.muni.cz
MUDr. Karolína Skorkovská, Ph.D., 21330@mail.muni.cz

Fakulta sociálních studií
Bc. Hračja Gjulzadjan (předseda), 427048@mail.muni.cz
Mgr. Otto Eibl, Ph.D., eibl@fss.muni.cz
Bc. Patrik Gažo, 417027@mail.muni.cz
prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D., kopecek@fss.muni.cz
doc. Mgr. et Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D., okrpec@gmail.com

Vysokoškolské ústavy
Mgr. Lenka Zouhar Ludvíková (předsedkyně), ludvikova@phil.muni.cz
doc. RNDr. Robert Vácha, Ph.D., robert@ncbr.muni.cz
prof. RNDr. Jiří Fajkus, CSc., fajkus@sci.muni.cz