Zasedání Akademického senátu MU

Program nejbližšího zasedání

Zatím není stanoven.

Přehled minulých zasedání AS MU

Další zápisy