Personální zabezpečení studijního programu Comparative Corporate, Foundation and Trust Law