Oborová rada Masarykovy univerzity

pro program Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země