Oborová rada Masarykovy univerzity

pro program Sociální geografie a regionální rozvoj