O pracovišti

Do rozsahu působnosti Oddělení komunikace náleží:

- poskytování centrálních služeb v oblasti

  • mediálních vztahů

    - mediální strategie,

    - vztahy univerzity se sdělovacími prostředky a uzavírání mediálních partnerství,

    - cílená prezentace v médiích,

    - budování pozitivního mediálního obrazu univerzity,

    - zajištění publicity MU a jejích součástí,

    - krizová komunikace,

    - příprava a realizace tiskových konferencí,

    - monitoring médií.

  • interní komunikace

    - strategie interní komunikace,

    - správa a koordinace kanálů určených pro interní komunikaci,

  • správa a koordinace komunikace na sociálních sítích.

- specifické činnosti

  • tvorba a správa časopisu univerzity a zpravodajského portálu univerzity,
  • správa interního zaměstnaneckého newletteru,
  • příprava obsahu časopisů určených uchazečům o studium a absolventům,
  • výkon role tiskového mluvčího MUNI.

- spravované evidence

  • adresář zástupců médií a dalších kontaktů,
  • databáze expertů,
  • fotodokumentace a fotoarchiv.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info