O pracovišti

Organizační struktura

Do rozsahu působnosti Kontrolního odboru náleží:

- poskytování centrálních služeb v oblastech

  • specializovaná vnitřní kontrola,
  • stížnostní agenda,
  • agenda bezpečnostního ředitele.

- specifické činnosti

  • kontrola dodržování obecně závazných právních předpisů a předpisů univerzity,
  • šetření a zprávy vyžádané orgány činnými v trestním řízení,
  • zastupování MU v trestním řízení, podávání trestních oznámení a opravných prostředků.

- spravované evidence

  • Centrální databáze stížností,
  • Centrální evidence externích kontrol.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info