O pracovišti

Organizační struktura

Do rozsahu působnosti Odboru pro strategii náleží:

- poskytování centrálních služeb v oblastech

  • strategické plánování v rozsahu univerzitních politik, zejména Dlouhodobého záměru MU, včetně jeho aktualizací a institucionálních rozvojových plánů,
  • spolupráce na tvorbě strategických dokumentů MŠMT a institucí v rámci regionu,
  • rozbor dat, analytická a evaluační činnost pro oblast vzdělávání,
  • realizace institucionálního výzkumu na MU (tj. celouniverzitních průzkumů a anket) a metodická podpora v této oblasti.

- specifické činnosti

  • koordinace a příprava výročních zpráv o činnosti MU a hodnocení činnosti MU,
  • metodická podpora při definování obsahového zaměření rozvojových projektů a aktivit Fondu rozvoje MU,
  • příprava a vykazování dat do mezinárodních srovnávacích žebříčků univerzit.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info