Základními strategickými dokumenty s celouniverzitní platností v období 2016–2020 byly:


Zpráva o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností Masarykovy univerzity (hodnocení MU za léta 2012–2016, případně první polovinu roku 2017 v návaznosti na VŠ zákon, §77b), jež je součástí žádosti o institucionální akreditaci (dokumenty s omezeným přístupem):

 

Kontaktní osobou pro oblast strategického plánování je Ing. Šárka Řehořová.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info