Předčasné ukončování studií na MU

Průzkum u studentů

Průzkum příčin předčasného ukončování studií na MU byl poprvé spuštěn v roce 2012. Od té doby běží v podobě celoročních, na sebe navazujících běhů.

Společně se spuštěním dotazníkového šetření proběhla na podzim 2012 ve spolupráci s pracovníky z Fakulty sociálních studií MU kvalitativní část průzkumu. Kvalitativní část byla realizována formou rozhovorů se zástupci fakult a s vybranými studenty s neúspěšně ukončeným studiem na MU.

Prosba o vyplnění krátkého dotazníku je neúspěšným studentům rozesílána automaticky při předčasném ukončení studia. Dotazník je zaměřen na:

  • vliv jednotlivých faktorů na předčasné ukončení studia,
  • preference a náročnost opouštěného studia,
  • nástroje při řešení studijních problémů,
  • další studijní a pracovní aktivity.

Zprávy z průzkumů:

Fakultní reporty s výstupy průzkumu (odpovědi respondentů náležící k dané fakultě). Pozn.: reporty pro FSpS a FaF v letech 2019–2020 a 2020–2021 nebyly vytvořeny kvůli nízkému počtu respondentů z těchto fakult.

2022–2023 2021–2022 2020–2021 2019–2020
LF LF LF LF
FaF FaF

FF

FF FF FF
PrF PrF PrF PrF
FSS FSS FSS FSS
PřF PřF PřF PřF
FI FI FI FI
PdF PdF PdF PdF
FSpS FSpS
ESF ESF ESF ESF

Průzkum z pohledu garantů oborů na MU

Průzkum byl směřován ke garantům bakalářských a dlouhých magisterských oborů na MU a byl realizován se záměrem zmapovat vnímání problematiky neúspěšného ukončování studií jako takové, zjistit příčiny neúspěšného ukončování studií z pohledu garantů, zmapovat praktické dopady neúspěšnosti na katedrách a v neposlední řadě nalézt příklady dobré praxe na fakultách v oblasti řešení studijní neúspěšnosti.

Dotazování probíhalo od 14. 6. 2017 do 23. 7. 2017 v IS MU. Průzkumu se zúčastnilo celkem 146 garantů ze 161 oslovených, což představuje 91% návratnost.

Zpráva z průzkumu:

Zpět na přehled průzkumů

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info