Budova RMU, Žerotínovo nám. 9, Budova rektorátu

Kancelář kvestora

Adresa: Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno, Rektorát
telefon: 549 49 1024
e-mail:
O pracovišti

Do rozsahu působnosti Kanceláře kvestora náleží:

- poskytování centrálních služeb v oblastech

  • rozpočet a financování MU,
  • dotace a příspěvky,
  • vnitřní správa a organizace MU.

- specifické činnosti

  • analytická činnost v oblasti hospodaření a vnitřní správy,
  • koordinace rozvoje informačních systémů v oblasti hospodaření a vnitřní správy,
  • koordinace interní legislativy MU,
  • koordinace a metodika systému řídící kontroly a řízení rizik,
  • kontrola integrity strategických datových zdrojů pro potřeby řízení MU,
  • koordinace zpracování institucionálních informací předávaných aktivně i pasivně vně MU.

- spravované evidence

  • číselníky MU.