Budova RMU, Žerotínovo nám. 9, Budova rektorátu

Kancelář kvestora

Adresa: Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno, Rektorát
Telefon: 549 49 1024
E-mail:
Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 12 7
Odborní a techničtí pracovníci: 4 2
Ostatní zaměstnanci: 8 5
Celkový počet externích pracovníků: 4 2

platné ke dni 7. 12. 2019