Budova RMU, Žerotínovo nám. 9, Budova rektorátu

Kancelář kvestora

Adresa: Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno, Rektorát
telefon: 549 49 1024
e-mail:
Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 12 8
Odborní a techničtí pracovníci: 5 3
Ostatní zaměstnanci: 7 5

platné ke dni 5. 7. 2020