O pracovišti

Do rozsahu působnosti Mzdové účtárny náleží:

- specifické činnosti

  • zpracování a výpočet mezd, povinné odvody a mzdová administrativa rektorátu a příslušných jiných pracovišť univerzity,
  • zpracování a vedení agendy odvodů pojistného do zemí EU/EHP/CH,
  • zastupování univerzity vůči institucím ČSSZ, ZP a FÚ včetně výkaznictví a kontrol,
  • metodické vedení mzdových účetních univerzity.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info