Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 26 11
Ostatní zaměstnanci: 26 11
Celkový počet externích pracovníků: 15 8

platné ke dni 8. 4. 2020