Budova FI, Botanická 68a, Budova Fakulty informatiky

Personálně-mzdové oddělení

Adresa: Botanická 554/68a, 602 00 Brno
telefon: 549 49 2103
Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 3 3
Odborní a techničtí pracovníci: 2 2
Ostatní zaměstnanci: 1 1

platné ke dni 7. 8. 2020