Budova FI, Botanická 68a, Budova Fakulty informatiky

Divize kyberbezpečnosti a správy dat

Adresa: Botanická 554/68a, 602 00 Brno
Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 35 2
Odborní a techničtí pracovníci: 35 2
Celkový počet externích pracovníků: 13 4

platné ke dni 27. 2. 2020