Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 9 1
Odborní a techničtí pracovníci: 9 1
Celkový počet externích pracovníků: 13 5

platné ke dni 29. 10. 2020