Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 4 0
Odborní a techničtí pracovníci: 4 0
Celkový počet externích pracovníků: 1 0

platné ke dni 14. 11. 2019