Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 5 2
Odborní a techničtí pracovníci: 5 2
Celkový počet externích pracovníků: 3 2

platné ke dni 14. 11. 2019