Budova RMU, Žerotínovo nám. 9, Budova rektorátu

Divize informačních systémů

Sídlo: Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno, Rektorát
Korespondenční adresa: Botanická 554/68a, 602 00 Brno
Telefon: 549 49 2108
E-mail:
O pracovišti

Působnost Divize informačních systémů v oblasti informačních systémů svěřených do péče ÚVT je stanovena zejména takto:

  • navrhuje a implementuje architekturu a navrhuje a realizuje související koncepci rozvoje informačních systémů, včetně výběru vhodných subdodavatelů;
  • zajišťuje přístupnost zpracovávaných a prezentovaných dat uživatelům, se zohledněním jejich technické a jazykové vybavenosti a v souladu s vizuálním stylem univerzity.

Divize informačních systémů zajišťuje vývoj, rozvoj a provoz informačních systémů zejména v následujících oblastech:

  • ekonomika;
  • personalistika a mzdy;
  • geografické a technologické systémy;
  • podpora výzkumu;
  • facility management;
  • management a správa.

Divize informačních systémů zajišťuje vývoj, rozvoj a provoz systémů pro interní a externí komunikaci zejména v následujících oblastech:

  • oficiální veřejná webová prezentace MU a jejích součástí;
  • jednotná portálová nadstavba nad informačními a komunikačními systémy MU.

Divize informačních systémů zajišťuje koordinaci a integraci jí provozovaných informačních systémů s dalšími informačními systémy vyvíjenými a provozovanými na MU či zajišťovanými třetími stranami.