Budova FI, Botanická 68a, Budova Fakulty informatiky

Divize IT služeb

Adresa: Botanická 554/68a, 602 00 Brno
Telefon: 549 49 2117
Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 37 9
Odborní a techničtí pracovníci: 33 7
Ostatní zaměstnanci: 4 2
Celkový počet externích pracovníků: 19 6

platné ke dni 22. 11. 2019