Budova FI, Botanická 68a, Budova Fakulty informatiky

Divize IT služeb

Adresa: Botanická 554/68a, 602 00 Brno
telefon: 549 49 2117
Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 38 8
Odborní a techničtí pracovníci: 35 7
Ostatní zaměstnanci: 3 1
Celkový počet externích pracovníků: 15 4

platné ke dni 4. 8. 2020