Budova FI, Botanická 68a, Budova Fakulty informatiky

Divize IT služeb

Adresa: Botanická 554/68a, 602 00 Brno
telefon: 549 49 2117
Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 38 9
Odborní a techničtí pracovníci: 34 7
Ostatní zaměstnanci: 4 2
Celkový počet externích pracovníků: 12 2

platné ke dni 26. 1. 2020