Budova FI, Botanická 68a, Budova Fakulty informatiky

Oddělení vnějších vztahů

Adresa: Botanická 554/68a, 602 00 Brno
Telefon: 549 49 6958
Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 3 1
Ostatní zaměstnanci: 3 1
Celkový počet externích pracovníků: 6 5

platné ke dni 14. 11. 2019