Budova FI, Botanická 68a, Budova Fakulty informatiky

Výzkumná centra a projekty

Adresa: Botanická 554/68a, 602 00 Brno
Telefon: 549 49 2100
Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 76 13
Pedagogičtí pracovníci: 4 1
Profesoři: 1 0
Docenti: 2 1
Odborní asistenti: 1 0
Odborní a techničtí pracovníci: 69 10
Ostatní zaměstnanci: 3 2
Celkový počet externích pracovníků: 95 24
Celkový počet vyučujících: 2 2
externistů: 2 2

platné ke dni 6. 12. 2019