Budova FI, Botanická 68a, Budova Fakulty informatiky

Výzkumná centra a projekty

Adresa: Botanická 554/68a, 602 00 Brno
telefon: 549 49 2100
Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 93 22
Pedagogičtí pracovníci: 4 1
Profesoři: 1 0
Docenti: 2 1
Odborní asistenti: 1 0
Odborní a techničtí pracovníci: 85 18
Ostatní zaměstnanci: 4 3
Celkový počet externích pracovníků: 65 8

platné ke dni 11. 8. 2020