Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 66 15
Pedagogičtí pracovníci: 1 0
Profesoři: 1 0
Odborní a techničtí pracovníci: 62 12
Ostatní zaměstnanci: 3 3
Celkový počet externích pracovníků: 37 4

platné ke dni 27. 10. 2020