Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 60 8
Pedagogičtí pracovníci: 1 0
Profesoři: 1 0
Odborní a techničtí pracovníci: 58 7
Ostatní zaměstnanci: 1 1
Celkový počet externích pracovníků: 75 20
Celkový počet vyučujících: 2 2
externistů: 2 2

platné ke dni 22. 11. 2019