Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 65 15
Pedagogičtí pracovníci: 1 0
Profesoři: 1 0
Odborní a techničtí pracovníci: 61 12
Ostatní zaměstnanci: 3 3
Celkový počet externích pracovníků: 33 3

platné ke dni 6. 7. 2020