Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 10 2
Odborní a techničtí pracovníci: 9 1
Ostatní zaměstnanci: 1 1
Celkový počet externích pracovníků: 6 2

platné ke dni 6. 12. 2019