Budova FI, Botanická 68a, Budova Fakulty informatiky

CRUSOE - Situační povědomí v kyberbezpečnosti

Adresa: Botanická 554/68a, 602 00 Brno