Budova FI, Botanická 68a, Budova Fakulty informatiky

CRUSOE - Situační povědomí v kyberbezpečnosti

Adresa: Botanická 554/68a, 602 00 Brno
Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 8 1
Odborní a techničtí pracovníci: 8 1
Celkový počet externích pracovníků: 5 0

platné ke dni 14. 8. 2020