Budova FI, Botanická 68a, Budova Fakulty informatiky

ANALYZA - Komplexní analýza a vizualizace dat

Adresa: Botanická 554/68a, 602 00 Brno
Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 4 1
Odborní a techničtí pracovníci: 4 1
Celkový počet externích pracovníků: 10 1

platné ke dni 28. 9. 2020