• Dnes

  Dějiny tvoříme teď

  Sledujte je online

 • 2022

  Univerzita oslavuje 200 let od narození G. J. Mendela

  K nejvýznamnějším akcím Masarykovy univerzity oslavujícím výročí narození Gregora Johana Mendela patřila prezentace osobnosti G. J. Mendela na světové výstavě EXPO 2020 v Dubaji a organizace mezinárodní genetické konference Mendel Genetics Conference, na kterou přijelo téměř 400 odborníků a vědeckých kapacit z celého světa. 

  Více o oslavách

 • 2020

  Farmaceutická fakulta se vrací na Masarykovu univerzitu

  Farmaceutická fakulta byla na Masarykově univerzitě obnovena 1. července 2020. Její historie sahá až do roku 1952, kdy byla jako samostatná fakulta zřízena na Masarykově univerzitě, odkud byla v roce 1960 přesunuta do Bratislavy. V 90. letech minulého století se pak stala součástí Veterinární a farmaceutické univerzity, odkud se po 60 letech vrátila zpět.

 • 2019

  Univerzita slaví 100. výročí svého narození

  Masarykova univerzita vstoupila do druhého století své existence. Kromě roku plných oslav a setkávání si ke svému výročí nadělila také nový vizuální styl a odstartovala celou řadu projektů, které ji posunou zase o kousek dál.

  Více o oslavách

 • 2014

  Otevřen Středoevropský technologický institut CEITEC

  Je centrem vědecké excelence a dává dohromady špičkové vědecké týmy z oblasti neurověd, strukturní biologie, molekulární medicíny a genomiky a proteomiky rostlinných systémů. Součástí jsou i týmy z dalších vysokých škol a vědeckých pracovišť.

  Více o Ceitecu

 • 2013

  Součástí Masarykovy univerzity se stává kino Scala

  Nově je nejen kulturním prostorem, ale také místem pro konání akademických obřadů a konferencí. Od roku 2016 se zde nachází i první univerzitní obchod.

 • 2007

  Univerzita přebírá pod svou správu Mendelovo muzeum

  Jeho úkolem je rozvíjet nejen odkaz otce genetiky, ale slouží také k prezentaci výzkumu na Masarykově univerzitě.

  Více o Mendelově muzeu

 • 2006

  Otevření vědecké stanice v Antarktidě

  Masarykovy univerzita otevírá vědeckou stanici Gregora Johanna Mendela na ostrově Jamese Rosse při nejsevernějším výběžku Antarktického poloostrova. Vědci díky ní mohou zkoumat například změnu klimatu.

  Více o stanici

 • 2005–současnost

  Doba velkých rekonstrukcí

  Zejména díky dotacím z evropských fondů a státního rozpočtu se postupně daří provést rozsáhlé rekonstrukce a dostavby po celé univerzitě. Opravuje se areál přírodovědecké fakulty na Kotlářské, fakulta sociálních studií se přesouvá do rekonstruované budovy na Joštově, ekonomicko-správní fakulta přestavuje atrium a knihovnu a právnická fakulta upravuje rozsáhlé prostory v suterénu pro knihovnu. Nejrozsáhlejší rekonstrukcí postupně prochází areál filozofické fakulty v ulici Arne Nováka.

 • 2004

  Začíná stavba univerzitního kampusu v Bohunicích

  V blízkosti Fakultní nemocnice v Bohunicích vzniknou v průběhu následujících 10 let nové pavilony pro velkou část lékařské a přírodovědecké fakulty, pro celou fakultu sportovních studií a také pro vědecký institut Ceitec.

 • 2004

  Proměna jezuitské koleje v Univerzitní centrum Telč

  Kolej dříve sloužila i jako lékárna, tiskárna či vojenské kasárny. Především ale měla vzdělávací účely, a to rovnou několikrát ve své historii. Studenti MUNI se tu poprvé učili v roce 2002 a hned o dva roky později se areál stal univerzitním majetkem. Po rozsáhlých rekonstrukcích patří dnešní UCT k významným vzdělávacím centrům v Kraji Vysočina. V unikátních prostorách s ubytováním a knihovnou probíhá výuka studijních programů a Univerzity třetího věku, ale také řada různorodých akcí.

  Univerzitní centrum Telč

 • 2000

  Otevírá se středisko Teiresiás

  Vzniká Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky neboli Teiresiás. Univerzita tak jako první v republice začala poskytovat servis studentům s různými typy znevýhodnění.

 • 1999

  Zavedení Informačního systému MU pro správu studia

  Zprovoznění takzvaného ISu představuje důležitý krok pro změnu fungování Masarykovy univerzity. Od té doby se většina administrativy spojené se studiem odehrává elektronicky a MU se v tomto ohledu zařazuje mezi nejmodernější vysoké školy světa.

 • 1990–2004

  Nová éra a vznik fakult

  Po listopadu 1989 se univerzita vrací ke svému původnímu jménu, otevírá se světu a rozvoj zažívají nové obory. To si postupně vyžádá vznik čtyř nových fakult.

  1991
  Založena ekonomicko-správní fakulta.

  1994
  Z přírodovědecké fakulty se vyděluje v Česku vůbec první samostatná fakulta informatiky.

  1997
  Některé obory filozofické fakulty formují novou fakultu sociálních studií.

  2002
  Z pedagogické fakulty se vyděluje samostatná fakulta sportovních studií.

 • 1961–1968

  Příznivá šedesátá léta

  Uvolnění politických poměrů konečně přináší příznivější podmínky pro vědeckou i pedagogickou práci. Do svazku s univerzitou se vrací pedagogická fakulta, která byla v souvislosti s únorovými čistkami odloučena. Byla také obnovena právnická fakulta. Rozvoj tentokrát zastaví rok 1968 a normalizace. Tehdejší čistky mezi učiteli ovlivnily charakter výuky na další dvě desítky let.

 • 1960

  Nové jméno univerzity

  Vládním nařízením byla zrušena farmaceutická fakulta, jediná škola tohoto zaměření v zemi, která samostatně fungovala od roku 1952. V tomto období se učí jen na třech fakultách. Univerzita také ztrácí své původní jméno a až do roku 1989 vystupuje pod označením Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Brně.

 • 1948

  Politické čistky v řadách profesorů i studentů

  Rok po válce byla založena pedagogická fakulta. Úspěšnou obnovu univerzity po válce však zbrzdil únorový převrat. Následné čistky na univerzitě se dotkly především studentů a profesorů na právnické fakultě, která byla dva roky poté uzavřena.

 • 1939

  Uzavření školy na 6 dlouhých let

  Pod vlivem nacistické okupace byla univerzita 17. listopadu uzavřena. Škody a ztráty, které škola utrpěla během šesti válečných let, byly nezměrné. Bilanci popravených a umučených profesorů dokumentuje fakt, že jen přírodovědecká fakulta přišla o čtvrtinu svého sboru.

   

 • 1935

  Zrod univerzitních insignií

  T. G. Masaryk daruje univerzitě rektorský řetěz s medailí, který se stává základem tradice univerzitních insignií. Medaili s Masarykovým portrétem později doplňuje rektorské žezlo a prorektorský řetěz.

 • 1925

  Leoš Janáček prvním čestným doktorem

  Hudební skladatel Leoš Janáček přebírá první čestný doktorát univerzity. Zasloužil si jej i díky Sonátě 1. 10. 1905, kterou věnoval boji za českou univerzitu v Brně, a také kantátě pro slavnostní kladení základního kamene k budově právnické fakulty.

   

 • 1919

  Zákon o zřízení MU

  28. ledna 1919 byl jednomyslně přijat zákon, který schvaluje založení brněnské univerzity a čtyř fakult – právnické, lékařské, přírodovědecké a filozofické. Rektorem se stává Karel Engliš.

  Prohlédněte si výtisk zákona

 • 1885

  T. G. Masaryk, časopis Athenaeum

  V roce 1891 T. G. Masaryk poprvé předkládá v poslanecké sněmovně návrh na zřízení druhé české univerzity na Moravě. Tehdy ještě v prostředí rakousko-uherské monarchie. O dvacet let později na stejném místě předává petici, která podporuje vznik univerzity v Brně.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info