• Dnes

    Dějiny tvoříme teď

    Sledujte je online

  • 2014

    Součástí Masarykovy univerzity se stává kino Scala

    Nově je nejen kulturním prostorem, ale také místem pro konání akademických obřadů a konferencí. Od roku 2016 se zde nachází i první univerzitní obchod.

  • 2014

    Otevřen Středoevropský technologický institut Ceitec

    Je centrem vědecké excelence a dává dohromady špičkové vědecké týmy z oblasti neurověd, strukturní biologie, molekulární medicíny a genomiky a proteomiky rostlinných systémů. Součástí jsou i týmy z dalších vysokých škol a vědeckých pracovišť.

    Více o Ceitecu

  • 2007

    Univerzita přebírá pod svou správu Mendelovo muzeum

    Jeho úkolem je rozvíjet nejen odkaz otce genetiky, ale slouží také k prezentaci výzkumu na Masarykově univerzitě.

    Více o Mendelově muzeu

  • 2006

    Otevření výzkumné stanice v Antarktidě

    Masarykovy univerzita otevírá výzkumnou stanici Gregora Johanna Mendela na antarktickém ostrově Jamese Rosse. Vědci díky ní mohou zkoumat například změnu klimatu.

  • 2005–současnost

    Doba velkých rekonstrukcí

    Zejména díky dotacím z evropských fondů a státního rozpočtu se postupně daří provést rozsáhlé rekonstrukce a dostavby po celé univerzitě. Opravuje se areál přírodovědecké fakulty na Kotlářské, fakulta sociálních studií se přesouvá do rekonstruované budovy na Joštově, ekonomicko-správní fakulta přestavuje atrium a knihovnu a právnická fakulta upravuje rozsáhlé prostory v suterénu pro knihovnu. Nejrozsáhlejší rekonstrukcí postupně prochází areál filozofické fakulty v ulici Arne Nováka.

  • 2004

    Začíná stavba univerzitního kampusu v Bohunicích

    V blízkosti Fakultní nemocnice v Bohunicích vzniknou v průběhu následujících 10 let nové pavilony pro velkou část lékařské a přírodovědecké fakulty, pro celou fakultu sportovních studií a také pro vědecký institut Ceitec.

  • 2000

    Otevírá se středisko Teiresiás

    Vzniká Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky neboli Teiresiás. Univerzita tak jako první v republice začala poskytovat servis studentům s různými typy znevýhodnění.

  • 1999

    Zavedení Informačního systému MU pro správu studia

    Zprovoznění takzvaného ISu představuje důležitý krok pro změnu fungování Masarykovy univerzity. Od té doby se většina administrativy spojené se studiem odehrává elektronicky a MU se v tomto ohledu zařazuje mezi nejmodernější vysoké školy světa.

  • 1990–2004

    Nová éra a vznik fakult

    Po listopadu 1989 se univerzita vrací ke svému původnímu jménu, otevírá se světu a rozvoj zažívají nové obory. To si postupně vyžádá vznik čtyř nových fakult.

    1990
    Založena ekonomicko-správní fakulta.

    1994
    Z přírodovědecké fakulty se vyděluje v Česku vůbec první samostatná fakulta informatiky.

    1997
    Některé obory filozofické fakulty formují novou fakultu sociálních studií.

    2001
    Z pedagogické fakulty se vyděluje samostatná fakulta sportovních studií.

  • 1961–1968

    Příznivá šedesátá léta

    Uvolnění politických poměrů konečně přináší příznivější podmínky pro vědeckou i pedagogickou práci. Do svazku s univerzitou se vrací pedagogická fakulta, která byla v souvislosti s únorovými čistkami odloučena. Byla také obnovena právnická fakulta. Rozvoj tentokrát zastaví rok 1968 a normalizace. Tehdejší čistky mezi učiteli ovlivnily charakter výuky na další dvě desítky let.

  • 1960

    Nové jméno univerzity

    Vládním nařízením byla zrušena farmaceutická fakulta, jediná škola tohoto zaměření v zemi, která samostatně fungovala od roku 1952. V tomto období se učí jen na třech fakultách. Univerzita také ztrácí své původní jméno a až do roku 1989 vystupuje pod označením Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Brně.

  • 1948

    Politické čistky v řadách profesorů i studentů

    Rok po válce byla založena pedagogická fakulta. Úspěšnou obnovu univerzity po válce však zbrzdil únorový převrat. Následné čistky na univerzitě se dotkly především studentů a profesorů na právnické fakultě, která byla dva roky poté uzavřena.

  • 1939

    Uzavření školy na 6 dlouhých let

    Pod vlivem nacistické okupace byla univerzita 17. listopadu uzavřena. Škody a ztráty, které škola utrpěla během šesti válečných let, byly nezměrné. Bilanci popravených a umučených profesorů dokumentuje fakt, že jen přírodovědecká fakulta přišla o čtvrtinu svého sboru.

     

  • 1935

    Zrod univerzitních insignií

    T. G. Masaryk daruje univerzitě rektorský řetěz s medailí, který se stává základem tradice univerzitních insignií. Medaili s Masarykovým portrétem později doplňuje rektorské žezlo a prorektorský řetěz.

     

  • 1925

    Leoš Janáček prvním čestným doktorem

    Hudební skladatel Leoš Janáček přebírá první čestný doktorát univerzity. Zasloužil si jej i díky Sonátě 1. 10. 1905, kterou věnoval boji za českou univerzitu v Brně, a také kantátě pro slavnostní kladení základního kamene k budově právnické fakulty.

     

  • 1919

    Zakládací listina Masarykovy univerzity

    28. ledna 1919 byl jednomyslně přijat zákon, který schvaluje založení brněnské univerzity a čtyř fakult – právnické, lékařské, přírodovědecké a filozofické. Rektorem se stává Karel Engliš.

    Prohlédněte si listinu ve vysokém rozlišení

  • 1885

    T. G. Masaryk, časopis Athenaeum

    V roce 1891 T. G. Masaryk poprvé předkládá v poslanecké sněmovně návrh na zřízení druhé české univerzity na Moravě. Tehdy ještě v prostředí rakousko-uherské monarchie. O dvacet let později na stejném místě předává petici, která podporuje vznik univerzity v Brně.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info