Odborný asistent / odborná asistentka Katedry politologie FSS MU

Pracoviště
Fakulta sociálních studií
Termín přihlášek
1. 11. 2017
Nástup
01.01.2018 nebo dle dohody

MASARYKOVA UNIVERZITA

DĚKAN FAKULTY SOCIÁLNÍCH STUDIÍ

vyhlašuje

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

na místo

 

odborný asistent / odborná asistentka Katedry politologie

 

Úvazek:        dle dohody 0,5 – 1

Nástup:         od 1.1.2018 nebo dle dohody

Přihlášky:     do 1.11.2017

 

          Jaká bude Vaše práce? 

 • výuka na stupni bakalářském a magisterském;

 • vedení bakalářských a magisterských diplomových prací;

 • publikace výsledků vědecko-výzkumné činnosti.

   

  Profesní a osobnostní předpoklady:

 • Ph.D. v oboru politologie nebo oboru blízkém;

 • zaměření na výuku a výzkum v oblasti bezpečnostních a strategických studií;

 • relevantní publikační činnost v oboru;

 • schopnost přednášet v angličtině;

 • schopnost práce v týmu.

   

  U nás získáte:

 • zázemí prestižní a úspěšné instituce;

 • motivační prostředí.

   

  Podklady k výběrovému řízení:

 • motivační dopis;

 • životopis a kopie dokladů o dosažené kvalifikaci;

 • souhrn publikačních aktivit za posledních 10 let ve struktuře používané RIV, včetně citačního ohlasu;

 • seznam projektů vědy a výzkumu, které v posledních 10-ti letech uchazeč vedl nebo na jejichž řešení participoval;

 • seznam vyučovaných kurzů a vedených bakalářských a magisterských diplomových prací.

   

  Přihlášky s požadovanými dokumenty k výběrovému řízení zašlete na adresu Fakulta sociálních studií MU, personální oddělení, Eva Dopplerová, Joštova 10, 602 00 Brno. Uzávěrka pro podání přihlášek je 1. listopadu 2017. Bližší informace je možno získat na personálním oddělení fakulty u paní Evy Dopplerové, tel. 549 493 349.

   

  Informace o Katedře politologie naleznete na internetových stránkách: www.fss.muni.cz/about_us/workplace/kat_pol/pol_about

Poradíme vám s životopisem a přípravou na pohovor

Tipy pro výběrové řízení

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info