Přednosta a současně akademický pracovník v zařazení docent/profesor Biochemického ústavu LF

Pracoviště
Biochemický ústavLékařská fakulta
Termín přihlášek
17. 10. 2017
Nástup
1.2.2018 nebo dle dohody

Děkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity vyhlašuje výběrové řízení na pozici

 

přednosty Biochemického ústavu a souběžně na pozici akademického pracovníka v zařazení docent/profesor

 

Předpoklady pro vyhlášenou pozici:

  • VŠ vzdělání v lékařském, zdravotnickém nebo přírodovědném oboru, případně ekvivalentní vzdělání dosažené v zahraničí;
  • vědecko-pedagogický titul profesor nebo docent, habilitace ve smyslu zákona o vysokých školách v platném znění (zákon č. 111/1998 Sb.);
  • splnění předpokladů dle zákona č. 451/1991 Sb., nemusí dokládat osoby narozené po 1. 12. 1971;
  • osobnostní a profesionální předpoklady pro řízení ústavu;
  • odborné a osobnostní předpoklady pro garanci odborných předmětů a studijních oborů;
  • vědecká a publikační činnost v oboru;
  • morální bezúhonnost.

 


Přihlášky doložené strukturovaným životopisem, fotokopiemi dokladů o kvalifikaci, výpisem z rejstříku trestů, osvědčením dle zákona 451/1991 Sb., přehledem vědecké a publikační činnosti a doporučením nejméně dvou odborných ručitelů zašlete do 30 dnů ode dne zveřejnění ve Zdravotnických novinách (Medicínská review) na personální oddělení Lékařské fakulty MU, Kamenice 5, 625 00 Brno. Informace na tel. č. 549 49 4156, popř. elektronicky: shornick@med.muni.cz.
 

Poradíme vám s životopisem a přípravou na pohovor

Tipy pro výběrové řízení

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info