Přednosta a souběžně akademický pracovník pro Kliniku komplexní onkologické péče

Pracoviště
Klinika komplexní onkologické péčeLékařská fakulta
Termín přihlášek
5. 6. 2019
Nástup
od 1.1.2020

Ředitel Masarykova onkologického ústavu a děkan Lékařské fakulty MU vyhlašují výběrové řízení na pozici přednosty a souběžně akademického pracovníka pro níže uvedenou kliniku:

Klinika komplexní onkologické péče

Předpoklady pro vyhlášenou pozici jsou:

  • VŠ vzdělání v oboru všeobecné lékařství nebo ekvivalentní vzdělání dosažené v zahraničí
  • způsobilost k samostatnému výkonu povolání lékaře v příslušném oboru dle § 5 zákona č. 95/2004  Sb.
  • vědecko-pedagogický titul docent nebo profesor
  • splnění předpokladů dle zákona č. 451/1991 Sb.; nemusí dokládat osoby narozené po 01.12.1971
  • osobnostní a profesionální předpoklady pro řízení zdravotnického a akademického týmu kliniky
  • vědecká a publikační činnost v oboru
  • morální bezúhonnost

Přihlášky doložené strukturovaným životopisem, fotokopiemi dokladů o kvalifikaci, výpisem z rejstříku trestů, osvědčením dle zákona č. 451/1991 Sb., přehledem vědecké a publikační činnosti, specifikace mezinárodní relevance výzkumného profilu uchazeče a doporučením nejméně dvou odborných ručitelů zašlete do 30 dnů od zveřejnění na internetových stránkách Masarykovy univerzity na personální oddělení Lékařské fakulty MU, Kamenice 5, 625 00 Brno, příp. formou e-přihlášky (viz níže). Bližší informace podá Ing. Ivana Janáčková na tel. čísle 549 49 5730 nebo e-mailu janackova@med.muni.cz


Elektronická přihláška

Pošleme vám odkaz na elektronickou přihlášku

Poradíme vám s životopisem a přípravou na pohovor

Tipy pro výběrové řízení

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info