Asistent / odborný asistent (m/ž) pro Anatomický ústav LF MU

Pracoviště
Anatomický ústavLékařská fakulta
Termín přihlášek
31. 5. 2020
Nástup
dle dohody

Děkan Lékařské fakulty MU vyhlašuje pro Anatomický ústav  LF MU
výběrové řízení na pozici

Asistent / odborný asistent (m, ž)

na plný nebo kratší úvazek

Požadavky:

•             absolvent Lékařské fakulty oboru Všeobecného lékařství (MUDr.) nebo oboru Fyzioterapie
              (Mgr.) nebo Přírodovědecké fakulty oboru Antropologie (Mgr.) nebo Veterinárního lékařství
              (MVDr.)

•             na pozici odborného asistenta je nutné dokončené doktorské studium (Ph.D.)
              v biomedicíně

•             zájem o obor a vědeckou práci v biomedicíně

•             zájem o zařazení do doktorského studia vítán

•             schopnost samostatné pedagogické a vědecké práce vč. publikační aktivity

•             schopnost aktivní účasti na mezinárodní konferenci či odborném semináři

•             aktivní znalost anglického jazyka

•             dobrá znalost českého jazyka

•             aktivní přístup, iniciativa a ochota dalšího vzdělávání

•             občanská a morální bezúhonnost

 

Předpokládaný nástup: dle dohody

Přihlášky doložené motivačním dopisem, strukturovaným životopisem, fotokopiemi dokladů o kvalifikaci, přehledem vědecké a publikační činnosti a doporučením dvou odborných ručitelů přijímá personální oddělení LF MU formou e-přihlášky (viz níže). Bližší informace na tel. čísle 549 49 3110 nebo e-mailu bobusova@med.muni.cz


Elektronická přihláška

Pošleme vám odkaz na elektronickou přihlášku

Poradíme vám s životopisem a přípravou na pohovor

Tipy pro výběrové řízení