Laboratorní technik/technička

Pracoviště
RECETOXPřírodovědecká fakulta
Termín přihlášek
10. 7. 2020
Nástup
dohodou

Tajemník Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity vypisuje výběrové řízení pro pracoviště

Loschmidtovy laboratoře proteinového inženýrství centra RECETOX na obsazení místa

 

LABORATORNÍ TECHNIK/TECHNIČKA

 

Loschmidtovy laboratoře nabízí pracovní pozici odborného laboratorního technika pro molekulární biologiibiochemii v laboratořích Univerzitního kampusu Bohunice, Masarykovy univerzity v Brně. Výzkum oddělení je zaměřen na proteinové inženýrství s cílem pochopit strukturu a funkci enzymů a konstruovat biokatalyzátory pro syntetickou biologii a molekulární biotechnologie. Web skupiny: https://loschmidt.chemi.muni.cz/peg/


NABÍZÍME:

- zajímavou práci s DNA, proteiny a bakteriálními buňkami

- příjemný kolektiv zaměřený na týmovou spolupráci

- práci v moderních laboratořích se špičkovým vybavením

- možnost získat zkušenosti ve strukturní biologii (krystalografie & kryo-EM)

- vzdělávání a osobní rozvoj formou kurzů a školení

- finanční ohodnocení v závislosti na dosažených výsledcích

- zaměstnanecké výhody a podpora volnočasových aktivit

 

PROFIL UCHAZEČE:

- vysokoškolské vzdělání (Bc., Mgr., Ing.) v oboru molekulární biologie, genetiky,
biochemie nebo biotechnologie

- zájem o moderní trendy v syntéze a skládání genů & multi-expresní technologie

- výhodou je zkušenost práce s produkcí a purifikací proteinů a jejich komplexů

- laboratorní a technická zručnost, analytické myšlení, motivace učit se nové techniky

- pracovitost, pečlivost, spolehlivost, organizační schopnosti, týmová spolupráce

- aktivní přístup k řešení problémů, zájem o další vzdělávání

- uživatelská znalost práce na počítači a komunikativní znalost anglického jazyka

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ:

- zájemci zašlou profesní životopis, motivační dopis a doporučující dopis do 10.července 2020 elektronickou přihláškou pod tímto inzerátem

- vybraní kandidáti budou pozváni na osobní pohovor

- termín nástupu bude stanoven dohodou

Kontakt: Dr. Jitka Sedláčková, jitkasedlackova@mail.muni.cz.

 

Příchozí přihlášky budou pečlivě posouzeny v souladu s principy Evropské charty a Kodexu pro výzkumné pracovníky.

Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity jako zaměstnavatel poskytuje rovné příležitosti. Podporujeme diverzitu a snažíme se vytvářet pracovní prostředí uspokojující individuální potřeby všech zaměstnanců.

 

Více o nás:

RECETOX je ústavem Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, který realizuje výzkum, vývoj, výuku a expertní činnost v oblasti znečištění prostředí toxickými látkami a zkoumání jejich vlivu na člověka a zdraví.  www.recetox.muni.cz , www.facebook.com/recetox a www.youtube.com.

Přírodovědecká fakulta MU, hrdý nositel ocenění HR Excellence in Research Award udělovaného Evropskou komisí, je výzkumně orientovanou fakultou, nabízející vysokoškolské vzdělání úzce spojené se základním i aplikovaným výzkumem a středoškolským vyučováním věd: matematika, fyzika, chemie, biologie a vědy o Zemi. Jsme nejproduktivnější vědeckou jednotkou Masarykovy univerzity a generujeme přibližně 40% výzkumných výsledků univerzity.

Masarykova univerzita je druhou největší univerzitou v České republice, s 9 fakultami, více než 5000 zaměstnanci a 30 000 studenty. Jsme univerzitou se širokým výzkumným spektrem výzkumných oblastí se silným mezinárodním postavením. Naší misí je poskytovat vzdělávání a výzkum nejvyšší kvality.

 

 


Elektronická přihláška

Pošleme vám odkaz na elektronickou přihlášku

Poradíme vám s životopisem a přípravou na pohovor

Tipy pro výběrové řízení