Odborný asistent / odborná asistentka Katedry psychologie

Pracoviště
Katedra psychologieFakulta sociálních studií
Termín přihlášek
1. 9. 2020
Nástup
2. leden 2021 nebo dle dohody

   MASARYKOVA UNIVERZITA

DĚKAN FAKULTY SOCIÁLNÍCH STUDIÍ

vyhlašuje

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

na místo

odborný asistent / odborná asistentka Katedry psychologie

 

Úvazek:        0,5 - 1,0

Nástup:         od 2. 1. 2021 nebo dříve dle dohody

Přihlášky:     do 1. 9. 2020

 

Jaká bude Vaše práce? 

 • Výuka v českém a/nebo anglickém jazyce na bakalářském a magisterském stupni studia;
 • vedení bakalářských a magisterských diplomových prací;
 • výzkumná činnost;
 • podíl na životě a chodu pracoviště.

 

Profesní a osobnostní předpoklady:

 • Ph.D. v oboru psychogie, výhodou je zaměření na psychologii práce a organizace; schopnost kvalifikačního růstu;
 • publikační činnost, ideálně v oblasti psychologie práce a organizace;
 • zkušenost se získáváním a řešením grantových projektů, nejlépe i v roli řešitele;  
 • zkušenost s tvorbou a výukou vysokoškolských předmětů ideálně v oblasti psychologie práce a organizace;
 • schopnost přednášet v angličtině.

 

U nás získáte:

 • zázemí úspěšné vzdělávací a výzkumné instituce;
 • prostor k autonomnímu profesnímu růstu;
 • přátelské prostředí.

 

Podklady k výběrovému řízení:

 • motivační dopis zahrnující představu žadatele o koncepci výzkumu a výuky na nabízené pozici (1 – 2 strany);
 • životopis zahrnující dosavadní výukové a výzkumné zkušenosti, včetně seznamu publikačních aktivit a zapojení do projektů vědy a výzkumů;
 • kopie dokladů o dosažené kvalifikaci;
 • dva doporučující dopisy.

 

K přihlášení do výběrového řízení a zaslání dokumentů využijte e-přihlášku.  

Uzávěrka pro podání přihlášek je 1. září 2020.

Informace o Katedře psychologie naleznete na internetových stránkách: https://psych.fss.muni.cz/ 


Elektronická přihláška

Pošleme vám odkaz na elektronickou přihlášku

Poradíme vám s životopisem a přípravou na pohovor

Tipy pro výběrové řízení